Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


Stanoviště č. 7 PDF Tisk Email

Poutník a poustevník

svklement_stanoviste07Klement nebyl tulák ani samotář či podivín, který by se uzavíral do svého světa. Nevyhýbal se práci ani lidem, avšak v polovině 18. stol., v době jeho mládí, bylo putování a poustevnický život znamením jistých ideálů, které Klementa přitahovaly.

„Festina lente“ – „Pospíchej pomalu“

„I když se v mládí Jan Hofbauer jevil jako dobrý a spolehlivý učeň, zmocňoval se ho stále větší vnitřní neklid, který vyústil až v nezodpovědnost. Nedokončil učení a vydal se v roce 1769 pěšky na pouť do Říma. Poznal však nové země a navázal celoživotní přátelství s pekařským tovaryšem Petrem Kunzmannem z jižního Německa, s nímž tuto cestu vykonal (v pozdějších letech byl v Římě asi čtrnáctkrát, z toho osmkrát pěšky)“.

Po návratu z Říma si Jan našel práci v klášteře premonstrátů ve Znojmě Louce. Netrvalo ale dlouho a Jan i jeho kamarád se opět vydávají na cesty. Poblíž italského města Tivoli se jim naskytla příležitost obsadit prázdnou poustevnu. Poté, co byli podrobeni zkoušce u místního biskupa, přijali nová jména – Klement a Emanuel, oblékli poustevnické roucho a stali se správci poutního místa Quintiliolo. Klement zde strávil půl roku a nikdy na to nezapomněl. Vzpomínal zvláště na hluboké spojení s Bohem, které tehdy zakoušel a na to, jak krásně se mohl modlit.

Později si Klement zbudoval poustevnu nedaleko odtud v lese nad řekou Dyjí mezi obcemi Dobšice a Dyje (Milfron). Brzy si získal dobrou pověst, lidé jej navštěvovali, přinášeli mu jídlo a on jim konal různé přednášky o Bohu a rozdával malé dřevěné křížky. Kromě modlitby a náboženské osvěty konal Klement jako poustevník i různá pokání. Lidé jej např. vídávali, jak nese na rameni těžký dřevěný kříž a míří ke kostelu ve zdejší obci Dyje (Milfron).

Poustevníci platili všeobecně za muže ctnostného života, ticha a modlitby. Umrtvovali v sobě touhu po majetku, ctižádostivost, učili se žít s přírodou, poznávali její krásu a moudrost. S tím bývala spojená i obecně prospěšná činnost a služba člověku. Často se např. starali o různá poutní místa, udíleli lidem duchovní rady, vyučovali náboženství či pomáhali s prací na poli.

 

Za podpory

Banner
Banner
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

P1010088-10
ZarosiceLovcice2011047
MoutniceTesany2013OBN070
DSC01957
poutPekariTasovice2011-85
P1010016-21