Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


Stanoviště č. 6 PDF Tisk Email

Lidové misie

svklement_stanoviste06Ve většině zemí Evropy dnes máme svobodu, o které se Klementovi ani nezdálo. Činnost redemptoristů, které do našich zemí tento světec přivedl, se může svobodně rozvíjet.

Pro redemptoristy je typické konání tzv. lidových misií, což jsou duchovní obnovy celých farností. Lidové misie se u nás začaly konat zhruba v polovině 19. století a své bohaté ovoce nesly až do roku 1950, kdy byla činnost řeholních řádů v naší republice zakázána.

V r. 2002 se redemptoristé v ČR k této činnosti vrátili a založili misijní skupinu, která má v současnosti svoji základnu právě v rodišti sv. Klementa v Tasovicích u Znojma. Lidové misie ve farnosti trvají obvykle devět dní. Jde hlavně o misie ve vlastních řadách, mezi věřícími. Ti se účastní duchovního programu, který probíhá převážně v kostele a při tom se věnují dál svému zaměstnání, rodině, studiu. Hlavní náplní lidových misií jsou mše svaté s tématickými promluvami, zaměřenými na obnovu a prohloubení křesťanské víry, stavovská setkání pro muže, ženy, mládež, promítání, koncerty, udělování svátosti smíření, návštěvy v domácnostech apod. Podrobné informace o této činnosti jsou zveřejňovány na adrese www.lidovemisie.cz.


Dobyvatel nebeského království

„Memento mori“ – „Pamatuj na smrt“

Za svého působení ve Varšavě byl Klement r. 1788 jmenován generálním vikářem redemptoristů, odpovědným za celou Evropu na sever od Itálie. Jeho úkolem bylo rozšířit činnost kongregace redemptoristů z Itálie do dalších zemí.

První klášter se mu podařilo založit právě ve Varšavě. Kvůli velké politické nestabilitě v tehdejším Polsku však neustále hledal nová vhodná místa a pokoušel se zakládat kláštery pro spolubratry, kterých přibývalo. V průběhu let 1790 – 1807 podnikal z Varšavy daleké „zakladatelské“ cesty hlavně do jižního Německa, Švýcarska a Francie. Jeho snaha ale většinou končila neúspěchem. Téměř vždy, když se mu podařilo někde se uchytit a začít s misijní činností, objevily se nepřekonatelné překážky. Klementovými hlavními protivníky byly nepříznivá politická situace v Evropě, nedůvěra osvícensky smýšlejících církevních hodnostářů vůči jeho osobě a někdy i závist místních kněží, kteří žárlili na jeho úspěchy. V složité době francouzské revoluce, napoleonských válek a osvícenství musel Klement mnohokrát měnit svoje plány nebo se jen bezmocně dívat, jak jiný ničí to, co on s velkou námahou vybudoval. S Napoleonem, který byl jeho současníkem, se osobně nikdy nesetkal. Destruktivní působení jeho moci však ve svém životě mnohokrát bolestně pocítil. Oba byli výjimeční lidé, žel měli jiné cíle a používali jiné zbraně. Oba měli ale i jiný konec, v tomto případě podle přísloví: „Kdo s čím zachází…“

Klement toužil předávat a prohlubovat v lidech víru v Boha, aby po smrti všichni dosáhli věčného života v nebi. Ve své době to ale neměl vůbec jednoduché a často se musel s životem doslova prát. Utrpěl mnoho ran a nejednou v životě se zhroutil. Vždy ale dokázal povstat, jeho životním krédem byla slova: „Bůh řídí vše“. Stal se neúnavným „dobyvatelem“ nebeského království pro sebe i pro druhé.

 

Za podpory

Banner
Banner
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

_MG_0604
P1010142-6
6-16
RHH104
RajecJestrebiMis2011-001023
P9070168