Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


Stanoviště č. 3 PDF Tisk Email

Apoštol Varšavy

svklement_stanoviste03
Sám okusil, jak chutná bída, a protože měl zdravé ruce a citlivé srdce, toužil pomáhat. Zároveň ale hledal Boží vůli a toužil po kněžské službě. Věděl, že duchovní bída člověka může být horší než ta materiální. Snad tušil, že jako kněz by mohl být prospěšný v obojím.

„Amicus animae dimidium“ „Přítel – polovina duše“

Hofbauer se uměl vžít do situace svých blízkých. Dokázal být společenským člověkem, osvědčil se jako pomocník v lidské nouzi i energický duchovní správce. Spolu s Tadeášem Hýblem byli představeným kongregace redemptoristů v r. 1786 vysláni na území dnešního Běloruska. Kněze pozvala ruská carevna Kateřina II.
Na cestě se k nim přidal dávný přítel Hofbauerův – Emanuel Kunzmann. V únoru 1787 dorazili společně do Varšavy, kde si chtěli odpočinout. Působilo zde německé bratrstvo sv. Benona, které mělo za cíl podporovat cestující cizince, ošetřovat nemocné, starat se o děti cizinců a sirotky.
V době příchodu tří německých řeholníků právě hledali pro svůj kostel kněze. Na základě žádosti samotného apoštolského nuncia i polského krále zde nakonec Klement a jeho společníci zůstali. Období, které prožil Klement ve Varšavě, patří v dějinách Polska k nejbolestnějším. Panovala tu politická nestabilita, bezbřehá bída, zoufalství a rostoucí morální a politický úpadek, živený zvenčí mocenskými intervencemi ruské carevny. Hofbauer byl svědkem událostí z let 1793 až 1795, kdy si Polsko rozdělily mezi sebe tři okolní mocnosti. Kdysi mocné království tak zmizelo z mapy Evropy.
V samých počátcích pobytu se Hofbauerova pozornost soustředila hlavně na nezaopatřené děti. Založil sirotčinec, poté školu pro chudé chlapce i dívky. O své svěřence pečoval i po skončení vyučování. Pro tuto službu však potřeboval peníze. Kromě prostředků od svých přátel z Vídně pořádal sbírky a nestyděl se ani žebrat. Uvádí se, že když žebral v hospodě, kde se hrály karty o peníze, jeden z karbaníků mu plivl do tváře. Hofbauer na to řekl: „To bylo pro mne – ale nyní mi dejte něco pro sirotky!“
Rozsah jeho služby byl úžasný – od péče o kostel až po posledního chudáka na periferii. Sami lidé nazývali jeho působení „ustavičnou misií“. Později byl pro svoji neúnavnou charitativní a misijní činnost nazývám apoštolem Varšavy a Vídně. Takové úspěchy však vyvolávaly podezření a nedůvěru v politických kruzích a nepřátelství svobodných zednářů. Nakonec, na základě rozkazu Napoleona, nového pána Varšavy, byli redemptoristé dne 17. června 1808 z města vykázáni.

 

Za podpory

Banner
Banner
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

DSC_1501
P1010230
misieHrozenkov-Karolinka2011046
rosice018
strechaV 29
P1010069-5