Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


Stanoviště č. 10 PDF Tisk Email

Dětství sv. Klementa Marie Hofbauera

svklement_stanoviste10
Snad každý z nás si někdy vzpomene na dětství, na svět, ve kterém vyrůstal, na prostředí, které na něj působilo, na lidi, kteří jej ovlivnili. Kdo dobře pozná dětství člověka, má naději, že nalezne správný klíč i k jeho dalšímu životu.

„In medias res“ (Doprostřed událostí, přímo k jádru věci)

Náš světec se narodil 26. prosince 1751 v Tasovicích u Znojma. Jeho otec Pavel Dvořák pocházel z Moravských Budějovic, maminka Marie, rozená Steerová, byla dcerou tasovického rychtáře, který mimo zemědělství provozoval i řeznictví. Zdědila po něm usedlost č. 34. Přišel na svět jako devátý z 12 dětí, z nichž sedm zemřelo. Na druhý den, 27. prosince, byl pokřtěn ve zdejším farním kostele. Jméno dostal podle sv. Jana Evangelisty a do matriky byl zapsán jako Hofbauer, což je překlad otcova příjmení do němčiny.

Rodina žila v chudém, ale svobodném řemeslnickém prostředí. Otec zemřel, když bylo Janovi necelých sedm let. O živobytí se starala matka za pomoci odrostlých dětí. Byla to žena nejen zbožná a pracovitá, ale i moudrá a statečná. Ve všem panoval pořádek, každý měl své povinnosti. Do Janových čtrnácti let vedla hospodářství sama. Poté otcovu živnost předala dceři Barbaře, odrostlí chlapci odešli do učení a postupně se osamostatnili.

Náboženskou výchovu získal Jan od své matky, pro kterou byla víra v Boha a zprostředkující pomoc Panny Marie základem veškeré naděje. V tomto duchu vedla celou rodinu. Největší vliv však měla na Jana, který na ní po celý její život s úctou a láskou pamatoval. Uvádí se, že po smrti tatínka dovedla chlapce ke Kristu na kříži a řekla mu: „On je nyní tvůj Otec! Ať mu děláš stále radost!“ Byla to slova, která se chlapci vryla do paměti. Zdá se, že v tu chvíli přijal Jan s dětskou opravdovostí mužné odhodlání dostát tomuto matčinu přání.

Od útlého mládí byl také veden k tomu, aby dával almužny a dokonce, aby dával sloužit mše za potřeby druhých. Rád se modlil. Byl to on, kdo doma svolával ke společné modlitbě a předříkával růženec. Jeho nejoblíbenějším svátkem bylo Zvěstování Panny Marie. Pravidelně pomáhal ve zdejším kostele jako horlivý ministrant. Od mládí se projevovalo jeho výrazné charisma a schopnost vytvářet společenství, rys velmi důležitý pro kněze.

 

Za podpory

Banner
Banner
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

MoutniceTesany2013OBN044
Vltava13.-17.7.200922
KSK101000104
misieHrozenkov-Karolinka2011107