Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


 

Příjmy:

Dary od lidí se shromažďovaly na účtu č. 000035-1580293309/0800, který byl zřízen pražskou provincií redemptoristů v říjnu r. 2008. Účet sloužil výhradně pro financování aktivit spojených s osobou sv. Klementa M. Hofbauera a byl spravován redemptoristy z Tasovic. Dary zaslané na tento účet k 15. říjnu 2010 činily 553 750 Kč.

Na základě spolupráce redemptoristů z Tasovic, redemptoristů z Vídně a obce Hodonice byl vypracován projekt „Svatý Klement Maria Hofbauer - 100 let od svatořečení“. Na základě tohoto projektu se podařilo získat z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko 500 158,84 Kč.

Ostatní dary vynesly 52 331,50 Kč.

Příjmy celkem tak činily 1 106 240,34 Kč.

 

Výdaje:

Náklady na zhotovení sochy světce, turisticko-naučné stezky, stálé i putovní výstavy, prezentace na internetu, letáčky, prospekty, pohoštění, vydání brožury apod., činily celkem 759 718 Kč.

 

Zůstatek:

Díky štědrosti dárců, práci dobrovolníků a dobrému hospodaření zbývá na účtu č. 000035-1580293309/0800 k 15. říjnu 2010 celkem 346 522,34 Kč.

 

Další podpora:

Dary na účet č. 000035-1580293309/0800 je možno dále zasílat. Nashromážděné prostředky budou investovány do dalších projektů spojených s osobou sv. Klementa M. Hofbauera. Za jakoukoli další podporu předem děkujeme. Na spolupracovníky a dárce pamatujeme v modlitbě v rodišti světce.

 

Perspektivy:

Možnosti dalšího rozvoje kultu sv. Klementa v Tasovicích vidím v postupném přibližování osoby světce jak místním lidem, tak poutníkům a rekreantům, kteří přicházejí do Tasovic z různých koutů republiky i světa. Tím, jak se osoba sv. Klementa dostává do povědomí lidí, narůstá i potřeba vytvořit pro příchozí v Tasovicích potřebné zázemí. K využití se nabízí především prostorná fara, která by mohla, po příslušných úpravách, v budoucnu sloužit jako víceúčelové „centrum sv. Klementa M. Hofbauera“. Rekonstrukcí má projít i kostel sv. Klementa a přilehlé prostory kláštera redemptoristů. Domnívám se, že na tyto projekty není nemožné sehnat potřebná povolení a finance. 

Své úsilí směřujeme mj. k dalšímu významnému datu - 15. března 2020, kdy uplyne 200 let od smrti světce. Někteří ctitelé sv. Klementa M. Hofbauera upozorňují v této souvislosti již nyní na následující:

 

Výročí 200 let od smrti Hofbauera se musí připravovat 5-10 let dopředu.

Vybudování poutního a duchovního centra v Tasovicích by bylo skvělé, zvláště se zaměřením na mladé.

Bylo by dobré vydat poštovní známku se sv. Klementem M. Hofbauerem.

Vydat reprezentační knihu s úplným životopisem sv. Klementa (s fotkami, mapami a informacemi o kongregaci).

Natočit film o životě sv. Klementa.

Pořídit sochy světce ke kostelu sv. Mikuláše ve Znojmě, k farnímu kostelu v Mor. Budějovicích i sochu pro Brno.

Pokud možno zřídit malé duchovní centrum a muzeum ve Znojmě (ideální k tomu by byl právě dům na Václavském nám., kde se sv. Klement učil pekařem).

Zrekonstruovat kostel sv. Klementa a klášter (duchovní centrum) v Tasovicích.

Vytvořit v Tasovicích stabilní komunitu redemptoristů (třeba mezinárodní).

Nové využití (včetně rekonstrukce) fary v Tasovicích - nejlepší by asi bylo poskytnout ji vídeňské arcidiecézi nebo vídeňské provincii redemptoristů.

Pořídit stálou expozici o sv. Klementovi a kongregaci redemptoristů v Tasovicích (výstavní síň).

Spolupráce s redemptoristy ve Vídni, Varšavě a Bratislavě, aby i oni podpořili duchovní i materiální obnovu v rodišti světce.

 

Uvítáme další komentáře, podporu, nápady a hlavně spolupracovníky. Svoje náměty posílejte na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Tasovice, 15. října 2010

P. Jiří Šindelář CSsR.

 

Pouť setkání

Pouť setkání

V sobotu dne 19. září 2015 proběhne v Tasovicích, v rodišti sv. Klementa Marie Hofbauera, tradiční česko-rakouská "Pouť setkání". Pouť zahájíme společnou mší svatou v 10:00 v kostele sv. Klementa...

Napište první komentář! / 29.06.2015 / Zobrazení:3278

Eucharistické exercicie

Eucharistické exercicie

Ve dnech 18. - 20. května 2015 proběhly v kostele sv. Klementa v Tasovicích Eucharistické exercicie.Fotografie jsou z adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní, která se uskutečnila v úterý 19. května 2015.http://ppknv.rajce.idnes.cz/Exercicie_v_Tasovicich_19.5.2015

Napište první komentář! / 01.06.2015 / Zobrazení:3611

V Tasovicích si připomněli patrona pekařů

V Tasovicích si připomněli patrona pekařů

Nejen věřící, ale i milovníci pekařských výrobků si v sobotu 14. března prostřednictvím pekařské poutě připomněli ve zdejší obci patrona pekařů - sv. Klementa Maria Hofbauera.  Během akce si mohli přítomní...

Napište první komentář! / 17.03.2015 / Zobrazení:3229

Pouť svatého Klementa

Pouť svatého Klementa

Stejně jako v minulých letech i letos připravuje tasovická farnost ve spolupráci se zdejšími redemptoristy při příležitosti výročí úmrtí sv. Klementa Maria Hofbauera pekařskou pouť. Ta se uskuteční v sobotu 14. března....

Napište první komentář! / 04.02.2015 / Zobrazení:3298

Vánoční koncert v kostele sv. Klementa M. Hofbauera v Tasovicích

Vánoční koncert v kostele sv. Klementa M. Hofbauera v Tasovicích

Barokní, folkové i lidové skladby v podání hudebního tělesa Musica Antiqua pracujícího při Hudební škole YAMAHA ve Znojmě, zazněly ve čtvrtek 25. prosince ve zdejším kostele sv. Klementa M. Hofbauera. K poslechu byly...

Napište první komentář! / 15.01.2015 / Zobrazení:3402

Vánoční koncert

Vánoční koncert

Všichni milovníci hudby jsou ve čtvrtek 25. prosince 2014 od 17:00 hod. zváni do kostela sv. Klementa, kde proběhne v podání souboru Musica Antiqua Vánoční koncert.

Napište první komentář! / 23.12.2014 / Zobrazení:3665

Kostel sv. Klementa je přístupný veřejnosti

Kostel sv. Klementa je přístupný veřejnosti

Oznamujeme, že kostel sv. Klementa Maria Hofbauera v Tasovicích je v čase 10:00 – 19:00 hod. přístupný široké veřejnosti. Prohlídku kostela s průvodcem je možno objednat na e-mailu tasovice@cssr.cz nebo telefonicky na čísle...

Komentáře(1) / 27.11.2014 / Zobrazení:4478

V Tasovicích představili nové osvětlení a zabezpečení interiéru kostela sv. Klementa M. Hofbauera

V Tasovicích představili nové osvětlení a zabezpečení interiéru kostela sv. Klementa M. Hofbauera

V sobotu 20. září proběhlo nejen tradiční putování po stopách sv. Klementa, patrona Vídně a spolupatrona Varšavy, ale také byla dnem, kdy bylo představeno nové osvětlení a zabezpečení interiéru kostela...

Komentáře(1) / 13.10.2014 / Zobrazení:3606

Tasovice, 20.9.2014: Pozvánka na slavnostní otevření opraveného kostela sv. Klementa M. Hofbauera

Tasovice, 20.9.2014: Pozvánka na slavnostní otevření opraveného kostela sv. Klementa M. Hofbauera

Slavnostní otevření kostela sv. Klementa Marie Hofbauera se uskuteční v sobotu 20.9. v rámci „Poutě setkání“ při mši sv. v 14.00, kterou bude sloužit Stephan Turnovszki, světící biskup vídeňský. Opravy kostela v Tasovicích u...

Komentáře(4) / 17.09.2014 / Zobrazení:3984

Tasovice 20.9.2014: Pozvánka na „Pouť setkání“ - putování po stopách sv. Klementa M. Hofbauera

Tasovice 20.9.2014: Pozvánka na „Pouť setkání“ - putování po stopách sv. Klementa M. Hofbauera

Česko-rakouské putování do rodiště sv. Klementa Marie Hofbauera (Tasovice u Znojma) se letos uskuteční za účasti vzácného hosta a hlavního celebranta, kterým bude Dipl. Ing. Mag. Stephan Turnovszky, světící biskup...

Komentáře(2) / 29.08.2014 / Zobrazení:4358

Tasovice 12.4.2014: Putování po řece sv. Klementa

Tasovice 12.4.2014: Putování po řece sv. Klementa

I přes velký nedostatek vody se letos uskutečnilo tradiční odemykání řeky Dyje a tím i naše vodácké putování po řece zdejšího rodáka sv. Klementa M. Hofbauera. Většina vodáků letos končila...

Komentáře(1) / 21.05.2014 / Zobrazení:3746

Tasovice-Vídeň 26.1.2014: Pouť tasovických farníků

Tasovice-Vídeň 26.1.2014: Pouť tasovických farníků

Pouť se uskutečnila u příležitosti oslav jubilea sv. Klementa M. Hofbauera, který byl před sto lety prohlášen patronem Vídně. Úmysl naší pouti i krásnou atmosféru velmi dobře vystihl tasovický starosta,...

Napište první komentář! / 11.04.2014 / Zobrazení:4498

V Tasovicích proběhla Pekařská pouť

V Tasovicích proběhla Pekařská pouť

Již tradiční Pekařská pouť se uskutečnila v sobotu 15. března 2014. Poutníci a věřící se během ní měli možnost zúčastnit od 15:30 hod.  modlitby církve ke cti sv. Klementa M....

Komentáře(1) / 17.03.2014 / Zobrazení:4021

Pekařská pouť

Pekařská pouť

Tradiční pekařská pouť ke cti sv. Klementa Maria Hofbauera se uskuteční v sobotu 15. března 2014 v Tasovicích. Její zahájení proběhne v 15:30 hod. modlitbou církve ke cti sv. Klementa a od...

Napište první komentář! / 14.03.2014 / Zobrazení:4093

Tasovice-Vídeň 26.01.2014: Pozvánka na slavnost sv. Klementa M. Hofbauera

Tasovice-Vídeň 26.01.2014: Pozvánka na slavnost sv. Klementa M. Hofbauera

Farníci z Tasovic a okolí putují do Vídně. Naše pouť se koná v rámci oslav 100 let od vyhlášení tasovického rodáka, sv. Klementa Marie Hofbauera, patronem Vídně. Zveme k účasti i další ctitele...

Napište první komentář! / 25.01.2014 / Zobrazení:3728

Tasovice 1.12.2013: Advent přivítali opraveným interiérem kostela sv. Klementa Hofbauera

Tasovice 1.12.2013: Advent přivítali opraveným interiérem kostela sv. Klementa Hofbauera

Dokončenou opravou prasklin ve zdech, na klenbě a novou výmalbou přivítal kostel sv. Klementa farníky z Tasovic na úvod adventu. Tato akce, která je součástí celkové opravy kostela, v sobě zahrnovala...

Komentáře(4) / 05.12.2013 / Zobrazení:4348

V Tasovicích oslavili "osmdesátiny" kostela sv. Klementa M. Hofbauera

V Tasovicích oslavili

Již 80 let mají věřící ve zdejší obci možnost navštěvovat kostel sv. Klementa Maria Hofbauera. Ten byl vybudován na místě rodného domu tohoto světce podle plánů známého rakouského architekta Clemense...

Komentáře(1) / 05.12.2013 / Zobrazení:4418

Tasovice 12.10.2013: Pozvánka na oslavu "osmdesátin" sv. Klementa Hofbauera!:)

Tasovice 12.10.2013: Pozvánka na oslavu

Občanské sdružení St. Clemens, redemptoristé a duchovní správa v Tasovicích Vás srdečně zvou na malou oslavu, která se koná u příležitosti „osmdesátin“ kostela sv. Klementa Marie Hofbauera (1933-2013).  Sobota, 12.10.2013, Tasovice - program: 11.00...

Napište první komentář! / 05.10.2013 / Zobrazení:4218

Znojemský týden 23. 9. 2013: Svatoklementská stezka ožila

Znojemský týden 23. 9. 2013: Svatoklementská stezka ožila

Svatoklementská turisticko- naučná stezka, která vede ze Znojma do Tasovic, se v sobotu 21. září 2013 stala místem setkání obyvatel z Dolního Rakouska a jižní Moravy. Jejich putování začalo v ranních hodinách v Tasovicích, kde...

Napište první komentář! / 30.09.2013 / Zobrazení:4234

Za podpory

Banner
Banner
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

4-9
BrodekPV2011220
strechaV 18
_MG_0629
DSC_1051
P1010035-4