Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


Tasovice 22. 8. 2013: Opravy a finance – Ing. Jitka Pavlačková PDF Tisk Email
Napsal uživatel pavlackova   
Pátek, 23 Srpen 2013 08:15

MecMilí věřící a přátelé sv. Klementa,

dovoluji si vás informovat o skutečnosti, že byla dokončena oprava střešního pláště kostela sv. Klementa a ke svému závěru se také blíží práce na vybudování zázemí pro poutníky v podkroví kláštera. Hodně úkolů je ale ještě před námi. V podkroví kláštera je třeba ještě provést dokončovací práce a poté pořídit potřebné vybavení, aby bylo možno tyto prostory využívat. V kostele sv. Klementa se zase dělníci přesunou do interiéru, kde je třeba provést opravu stropu nad lodí a presbytářem a odstranit praskliny ve zdech kostela. Dále je třeba zhotovit nové elektroinstalace, osvětlení, ozvučení, alarm apod. Navržena je i kompletní úprava liturgického prostoru včetně zhotovení kamenného oltáře, varhan a lavic v presbytáři.

Všechny tyto práce vyžadují nemalé finanční prostředky. Část z nich získávají redemptoristé z misijní činnosti, z vlastních úspor a také od místních i přespolních věřících. To všechno ale nestačí. Žádáme tedy o finanční příspěvky z evropských dotací, státního rozpočtu, Jihomoravského kraje a dalších institucí. Ne vždy je nám ale umožněno žádost o finanční příspěvek podat. Někteří poskytovatelé vyžadují, aby měl žadatel o příspěvek sídlo v Jihomoravském kraji, což bohužel Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), která je vlastníkem kostela a kláštera, nesplňuje. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o založení občanského sdružení „St. Clemens, o.s.“, jehož hlavním cílem je přiblížit duchovní odkaz sv. Klementa M. Hofbauera současné společnosti a spolupráce s redemptoristy při získávání finančních prostředků na údržbu a rozvoj celého poutního areálu v Tasovicích.

Dobrému dílu můžete pomoci i Vy svojí modlitbou, dobrovolnickou prací i finančním darem.

Případné finanční prostředky na dobudování zázemí pro poutníky v podkroví kláštera lze zasílat na účet číslo 1580293309/0800. Finanční prostředky na opravu kostela sv. Klementa se shromažďují na účtu číslo 35-1580293309/0800. Za vaši přízeň a jakoukoli pomoc moc děkujeme.

Ing. Jitka Pavlačková, ekonomka a dotační poradkyně,
zaměstnanec redemptoristů Tasovice.
Aktualizováno Pondělí, 09 Září 2013 09:16
 
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

SAM_1763
46
PC140121
P1010009-18
P0108
PlzenBorySlovanyObnovaMisii17.-22.10.110123