Plzeň-Slovany 25.9. – 3.10.2010: Připravujeme lidové misie Tisk
Napsal uživatel Jiri-Sindelar   
Čtvrtek, 29 Červenec 2010 14:37

PlzenSlovanyPlzeňská farnost na Slovanech slaví v tomto roce 100 let od svého založení. Řeholníci z řádu sv. Dominika, kteří farnost spravují, vyhlásili k tomuto jubileu tříletou duchovní obnovu farního společenství. K duchovní obnově farnosti mají přispět i lidové misie redemptoristů...

 

 

 

 

 

 

V neděli 25.7. proběhla první příprava farnosti na lidové misie, druhá příprava se plánuje v neděli 12.9. Program duchovní obnovy farnosti začne v sobotu 25.9. poněkud netradičně. Zahájení lidových misií totiž proběhne mimo farnost, v rámci divadelně hudebního festivalu “PRKULE” v kostele sv. Jakuba na Prusinách. Doprava z Plzně od farního kostela P. Marie Růžencové, na Jiráskově nám., bude zajištěna autobusem. Tímto způsobem chceme podpořit aktivitu farníků, kteří festival již léta pořádají a zároveň oslovit lidi, kteří by se jinak o lidových misiích nedověděli.

 

Duchovní obnovu připravujeme hlavně modlitbou:

 

Duchu Svatý, Stvořiteli,

ty sestupuješ od počátku Boží církve na Kristovy učedníky,

abys osvítil jejich rozum, zapálil srdce, upevnil víru a posvětil jejich život.

Prosíme tě, sestup během misijních dnů na naši farnost a naplň nás svými dary.

Osvěcuj v pochybnostech, otevři naše srdce na dar Božího slova, vysvoboď nás z chyb, pozdvihuj z hříchů a sjednoť nás vzájemnou křesťanskou láskou.

Dej, ať podpořeni tvou milostí nalezneme během misií nový život.

Ať žijeme ve vzájemné jednotě a lásce jako jedna rodina Božích dětí.

Ať vydáváme světu pravdivé svědectví o dobrém Bohu.

Ať dojdeme do šťastné věčnosti, kde budeme stále velebit Boží Trojici:

Našeho nebeského Otce za dar stvoření, jeho syna Ježíše Krista za dar vykoupení a tebe, Ducha Svatého, za dar posvěcení na věky věků. AMEN.

 

 

Informace o řádu dominikánů a o farnosti Plzeň-Slovany:

http://plzen.op.cz/OP.htm  

 

Panoramatické fotografie: Plzeň-Slovany, Jiráskovo nám. a kostel P. Marie Růžencové:

http://www.panoramaticke-fotografie.cz/pano.php?lang=cs&skin=default_pano&web=krasno&pano=pano_MTcw

 

 

Program lidových misií 25. září - 3. října 2010

 

SOBOTA

25.9.

18.00

Zahájení lidových misií: Mše sv. s misijní promluvou se koná v rámci divadelně hudebního festivalu “PRKULE” v kostele sv. Jakuba na Prusinách (doprava z Plzně zajištěna autobusem).

 

Kostel P. Marie Růžencové: Plzeň-Slovany, Jiráskovo nám. (U dominikánů) 

 

NEDĚLE

26.9.

7.30

 „JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“- mše sv. s misijní promluvou.

9.00

 „JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“- mše sv. s misijní promluvou.

10.15

Beseda o víře, církvi, Bohu, … vhodné pro lidi, kteří s těmito tématy mají problém i pro nevěřící, neznalé...

15.00

„Zadáno pro ženy“ – katecheze.

18.00

 „JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“- mše sv. s misijní promluvou.

19.15

„Život s Ježíšem… aneb dvěma pánům nelze sloužit“ - krátké setkání pro mladé lidi. 

PONDĚLÍ

27.9.

 

8.00

Škola modlitby 

8.30

„HŘÍCH  ČLOVĚKA  A  …“ - mše sv. s misijní promluvou.

15.30

Hospic sv. Lazara – návštěva, mše sv.

17.00

Setkání pro děti 1.-5. tř. a 6.-9. tř.

18.00

Škola modlitby

18.30

„ …  SPÁSA  V  JEŽÍŠI  KRISTU“ - mše sv. s misijní promluvou.

19.30

„Zadáno pro muže“ – katecheze.

ÚTERÝ

28.9.

Slavnost

sv. Václava

8.00

Škola modlitby

8.30

„ZPOVĚĎ nebo SVÁTOST SMÍŘENÍ?“ - mše sv. s mis. promluvou.

Během dne možnost návštěvy školy, nemocných, seniorů, …

18.00

Škola modlitby 

18.30

„MISIJNÍ  SLAVNOST  SMÍŘENÍ“- mše sv. s mis. promluvou, zaměřená na smír v rodinách, ve farnosti i v církvi.

19.30

„O zpovědi, jako o svátosti smíření“ - katecheze pro mládež a dospělé.

STŘEDA

29.9.

  8.00

Škola modlitby

  8.30

„CÍRKEV“- mše sv. s misijní promluvou.

Během dne možnost návštěvy nemocných, seniorů, …

18.00

Škola modlitby

18.30

„O  POSLEDNÍCH  VĚCECH  ČLOVĚKA“ - mše sv. s mis. promluvou.

19.30

Beseda s misionáři, odpovědi na dotazy z misijní ankety.

ČTVRTEK

30.9.

  8.00

Setkání pro studenty, mše sv. – církevní gymnázium.

8.00

Škola modlitby

  8.30

„PÍSMO SVATÉ“ - mše sv. s misijní promluvou.

14.00

Domov sv. Alžběty – návštěva, mše sv.

18.00

Škola modlitby

18.30

„EUCHARISTICKÁ  SLAVNOST“ - mše sv., adorace.

PÁTEK

1.10.

 

  8.00

Škola modlitby

  8.30

„UTRPENÍ  V  ŽIVOTĚ  ČLOVĚKA“- mše sv., spojená s udělováním svátosti pomazání nemocných.

Během dne možnost návštěvy nemocných, seniorů, …

18.00

Škola modlitby 

18.30

„BÝT  SVĚTLEM  A  SOLÍ  SVÉMU  OKOLÍ“ - mše sv., zaměřená pro mladé lidi, hraje a zpívá schola.

20.00

„Láska, vztahy, povolání, budoucnost“- setkání pro mládež.

SOBOTA

2.10.

  8.00

Škola modlitby 

  8.30

„PANNA  MARIA“- mše sv. s misijní promluvou.

Během dne možnost návštěvy nemocných, seniorů, …

18.00

Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci – napište nám svoje poděkování a prosby k P. Marii.

18.30

„PŘEDEVŠÍM  VŠAK  MĚJTE  LÁSKU“ - mše sv., spojená s obnovou manželských slibů.

20.00

Pozvánka na dobrý film, 138 min., klášter dominikánů. 

NEDĚLE

3.10. Pout. slavnost

P. Marie Růžencové

7.30

„UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM ŘEKNE“ - mše sv. s misijní promluvou.

9.00

„UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM ŘEKNE“ – latinská mše sv. s misijní promluvou, posvěcení misijního kříže, akt obnovy Růžencového bratrstva a závěr misií.

 

Udělování svátosti smíření během misií: Středa-sobota: 8.00-9.30; 18.00-19.30.

 

Copiosa apud Eum redemptio“  (Ž 130,7)  „Hojné je u Něho vykoupení“.

 

Pozn.:

Během misijního týdne bychom rádi navštívili ve farnosti i staré či nemocné lidi, kteří nemají kontakt s knězem. Prosíme Vás, abyjste o této možnosti promluvili se svými sousedy a známými. Je to Váš malý misijní úkol. Zprostředkujte někomu z Vašich bližních setkání s misionáři.

Z průběhu lidových misií může být pořízen videozáznam, fotografie ať dělá pouze jeden člověk, který je poskytne ostatním zájemcům. Prosíme nepořizujte během misií vlastní zvukové nahrávky.

Během misijního týdne se ruší všechny ostatní aktivity ve farnosti, soustředíme se hlavně na vlastní duchovní obnovu.

 

 

Tasovice u Znojma, dne 28. července 2010

P. Jiří Šindelář CSsR

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Úterý, 03 Srpen 2010 08:36