Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


Tasovice 2013: Seznam misijních prací redemptoristů v Roce víry (2013) PDF Tisk Email
Pondělí, 12 Listopad 2012 16:47
redemptoriste-_znak_raduSoučasný kodex církevního práva uvádí, že podle předpisů diecézního biskupa uspořádají faráři v určitých dobách kázání, zvaná duchovní cvičení a svaté misie, nebo jiné formy kázání, přizpůsobené potřebám doby (kán. 770). Právě k této činnosti byla povolána Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, tzv. „redemptoristé“. Misijní skupina redemptoristů v Tasovicích u Znojma se tedy s Boží pomocí vydá i příští rok do našich farností na tzv. „lidové misie“ a pokusí se přispět k obnově a oživení víry v našich vlastních řadách. 

V rámci Roku víry (2013), který vyhlásil papež Benedikt XVI, jsme zaregistrovali opět zvýšený zájem o duchovní obnovy ve farnostech. Předkládáme seznam misijních prací a hlavních poutí v rodišti sv. Klementa M. Hofbauera, které jsme schopni uskutečnit v první polovině roku 2013 a prosíme o modlitbu!

Misijní skupina Tasovice - seznam misijních prací a poutí v roce 2013


TERMÍN/AKCEMÍSTOPŘÍPRAVAformační setkání misionářů

Polsko

organizátoři

12.-16.1

obnova misií

Moutnice, Těšany

místní duchovní správce

10.-15.2.

duchovní doprovázení

pro KSK Praha

P. Šindelář

16.-24.2.

lidové misie

Pozořice

30.12. P. Šindelář

3.2. P. Waściński

9.3.

Pouť pekařů a cukrářů

Tasovice

redemptoristé a farnost Tasovice-Hodonice

P. Marek Orko Vácha

16.-24.3.

lidové misie

Valašské Klobouky

20.1. P. Šindelář

3.3. P. Waściński

6.-10.4.

obnova misií

V. Újezd, Kdousov

místní duchovní správce

15.-17.4.

exercicie Proglas
 
Vranov u Brna P. Waściński
20.4. vodácké putování

po řece sv. Klementa

Tasovice

organizátoři,

P. Šindelář

20.-28.4.

lidové misie

Drnovice

10.3. P. Šindelář

7.4. P. Waściński

8.-12.5.

obnova misií

Nedakonice, Kostelany

místní duchovní správce

17.-19.5. triduum

se sv. Klementem

Tasovice

redemptoristé,

organizátoři

25.5-2.6.

lidové misie

Podivín, Ladná

5.5. P. Šindelář

19.5. P. Waściński

12.-16.6.

obnova misií

Brno Komárov,

H. Heršpice

místní duchovní správce

22.-30.6.

lidové misie

Lidečko, H. Lideč

2.6. P. Šindelář

16.6. P. Waściński

4.-18.8.

vodácký tábor

ČR, zahraničí

KSK Praha,

P. Šindelář

21.9. putování po

stopách sv. Klementa

Znojmo - Tasovice

redemptoristé,

A. Heider


Seznam akcí je průběžně aktualizován.


„Copiosa apud Eum redemptio“   (Ž 130,7)   „Hojné je u Něho vykoupení“.

Pozn.: Při sestavování plánu dalších misijních prací jsme opět upřednostnili farnosti z brněnské diecéze, snažíme se však postupně vyjít vstříc všem zájemcům. Duchovní správce farností prosíme o spolupráci během přípravy misií a o přizpůsobení pastoračního plánu farnosti, aby během konání misií nedocházelo k souběhu více akcí.
Děkujeme za jakoukoli pomoc a prosíme o modlitbu, za nové spolupracovníky a nová kněžská a řeholní povolání.

V Kristu, P. Jiří Šindelář, P. Tomasz Waściński a P. Piotr Nowicki

Tasovice 34, 671 25 Hodonice
tel.: 515 234 138; 732 961 694
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.lidovemisie.cz

Lidové misie v našich farnostech – základní informace:

Během konání lidových misií se zaměřujeme na celá farní společenství - na muže, ženy, mládež i děti. Zároveň se snažíme vyjít naproti lidem hledajícím či nevěřícím. Naše misie objímají ve větší míře základní pravdy víry i morální povinnosti, které z nich vyplývají. Svojí tématikou i liturgickými slavnostmi jsou zaměřeny zvláště na obrácení a očištění se skrze pokání. Konají se jednou za 10-15 let a nemohou zevšednět. Mají delší trvání a vedou je alespoň dva misionáři. Snažíme se, aby misijní promluvy byly rozhodné a nastavené prakticky a aby misijní slavnosti využívaly pestrý liturgický rámec.
Takové misie mají plošný dopad a osloví větší počet farníků než jiné duchovní obnovy. Po dobré přípravě misií se ve farnosti účastní duchovního programu denně ca 50% nedělních návštěvníků bohoslužeb. Jedná se o novou (další) evangelizaci v našich vlastních řadách a o průběžnou duchovní obnovu uvnitř církve. Program lidových misií máme sestaven tak, aby si lidé mohli plnit své každodenní povinnosti a zároveň se mohli zúčastnit duchovní obnovy alespoň jednou během každého dne. 

V současné době nabízí naše misijní skupina tyto formy duchovních obnov:

Lidové misie – nejúčinnější, plošná, duchovní obnova farností, která trvá 8-9 dní, koná se jednou za 10-15 let. Lidové misie vedou alespoň dva řeholníci.

Obnova misií – další etapa duchovní obnovy farnosti, koná se obvykle rok po uskutečnění lidových misií, trvá 5-6 dní a vedou ji opět oba misionáři.

Farní exercicie – tematická duchovní obnova ve farnosti, trvá 4-5 dní, může se konat každý rok, program vede jeden z misionářů.

Triduum či víkendová obnova – duchovní program na 2-3 dny, který vede jeden misionář.

Jednodenní obnova – přednášky a kázání, které zajišťuje jeden misionář.

Všechny tyto formy duchovních obnov šetří farníkům čas i finanční prostředky. Na závěr se koná pouze dobrovolná sbírka. Více o lidových misiích v našich farnostech a o činnosti misijní skupiny redemptoristů v Tasovicích u Znojma naleznete na www.lidovemisie.cz . Kontaktní osoba: P. Jiří Šindelář, CSsR, klášter redemptoristů, Tasovice 34, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Aktualizováno Sobota, 29 Prosinec 2012 09:59
 
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

P1010084-7
P8111603
P1010053-13
P1010025-5
strechaV 26
DSC_1236