Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


N. Hrozenkov, Karolinka 2.-6.11.2012: Obnova lidových misií na Valašsku – zpráva, foto PDF Tisk Email
Pondělí, 22 Říjen 2012 13:37
obnNovHrozSe zdejšími farníky a jejich duchovním správcem P. Markem Poláčikem, SVD, jsme se celkem dobře poznali již v minulém roce během lidových misií. Pro zdejší věřící tak nebylo žádným velkým překvapením konání tzv. „obnovy lidových misií“, která obvykle rok po misiích následuje. Celá akce probíhala na začátku listopadu, v „dušičkových“ dnech. Dle ústního podání farníků to bylo vítané ztišení i povzbuzení na cestě života a víry. Chvála tobě Pane!:)  

Malá statistika

N. Hrozenkov

Karolinka

Počet obyvatel celkem

2817

2948

Nedělní bohoslužby

ca 250

ca 100

Ranní program

35-75

Večerní program

55-85

30-55

Katecheze pro mládež

10

Katecheze pro manžele

36

18

Teol. přednáška, diskuse

26

Promítání filmu

16

Svátost smíření

65

37

Svátost pomazání nemocných

69

45

Návštěvy nemocných

2

-


Fotogalerie 2012:
http://www.lidovemisie.cz/cs/fotogalerie/obnova-misii/gallery/152

Misie v r. 2011:
http://www.lidovemisie.cz/cs/lidove-misie/zpravy-z-misii-mainmenu-25/47-zpravy-z-roku-2011/352-novy-hrozenkov-karolinka-12-20112011-lidove-misie-na-valasku  

P.S. Zprávy a statistiky je třeba chápat jako osobní svědectví misionářů, ne jako celkové hodnocení farnosti. A jak jste prožívali duchovní obnovu Vy? Budeme rádi, když svůj komentář vložíte na konec článku nebo nám jej zašlete na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

P. Jiří Šindelář, CSsR
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Související články:

N. Hrozenkov, Karolinka 2.-6.2012: Připravujeme obnovu misií na Valašsku

Milí přátelé, uplynul zhruba rok od doby, kdy ve Vaší farnosti proběhly lidové misie. Jaké ovoce přinesla tato duchovní obnova ve Vašem životě? Mnozí z Vás se v oněch dnech přiblížili více k Bohu a poznali, „jak dobrý je Pán“. Naše předsevzetí a radost z víry však mohou časem vyprchat, proto pořádáme ve Vaší farnosti ještě tzv. OBNOVU LIDOVÝCH MISIÍ. 
Tyto dny Vám mají pomoci k tomu, aby jste svůj život zakotvili ještě pevněji v Bohu. Zkuste pozvat k duchovní obnově i své blízké, kteří si v minulém roce nenašli na lidové misie čas. Oslovte rovněž lidi, kteří svoje štěstí, lásku či smysl života teprve hledají. Podejte pomocnou ruku těm, kteří se již od dobrého Boha vzdálili. Zahrňte je všechny do svých modliteb.
Nabízíme Vám další vzájemná setkání a poznávání milujícího, učícího, věrného i spravedlivého Ježíše Krista.

NOVÝ HROZENKOV


PÁTEK

2.11.

17.00

Svátost smíření

18.00

„OČISTEC A ŽIVOT VĚČNÝ“, mše sv. a pobožnost na hřbitově

19.45

Setkání pro mladé lidi

SOBOTA

3.11.

8.00

Svátost smíření, škola modlitby

8.30

„PEKLO – ODMÍTNUTÁ SPÁSA“, mše sv.

17.00

Svátost smíření

18.00

„KŘESŤANSKÁ RODINA“, mše sv.

19.00

Katecheze pro manžele a další zájemce

NEDĚLE

4.11.

9.15

„O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ“, mše sv.

11.00

„O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ“, mše sv.

15.00

Teologická přednáška: „Osudy dětí, které umírají bez křtu“

16.00

Promítání filmu (45 min.), poté beseda na volné téma

PONDĚLÍ

5.11.

8.00

Svátost smíření, škola modlitby

8.30

„MŮŽEME SE JEŠTĚ ZMĚNIT?“, mše sv.

17.00

Svátost smíření

18.00

„SVĚTLO A SÍLA SVÁTOSTÍ“, mše sv.

ÚTERÝ

6.11.

8.00

Svátost smíření, škola modlitby

8.30

„STÁŘÍ“, mše sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných

17.00

Svátost smíření

18.00

„MÁ VÍRA“, mše sv. a závěr obnovy misií

 

KAROLINKA


PÁTEK

2.11.

17.00

Svátost smíření

18.00

„OČISTEC A ŽIVOT VĚČNÝ“, zahájení, mše sv.

19.45

Setkání pro mladé lidi - Hrozenkov

SOBOTA

3.11.

17.00

Svátost smíření

18.00

„KŘESŤANSKÁ RODINA“, mše sv.

19.00

Katecheze pro manžele a další zájemce

NEDĚLE

4.11.

7.30

„O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ“, mše sv.

15.00

Teologická přednáška: „Osudy dětí, které umírají bez křtu“ - Hrozenkov

16.00

Promítání filmu (45 min), poté beseda na volné téma - Hrozenkov

PONDĚLÍ

5.11.

17.00

Svátost smíření

18.00

„MŮŽEME SE JEŠTĚ ZMĚNIT?“, mše sv.

ÚTERÝ

6.11.

17.00

Svátost smíření

18.00

„MÁ VÍRA“, mše sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných a závěr obnovy misií

 
Copiosa apud Eum redemptio“  (Ž 130,7)  „Hojné je u Něho vykoupení“

Srdečně zveme k účasti i věřící z okolních farností.

Připomínáme si lidové misie, které zde proběhly v roce 2011:

http://www.lidovemisie.cz/cs/lidove-misie/zpravy-z-misii-mainmenu-25/47-zpravy-z-roku-2011/352-novy-hrozenkov-karolinka-12-20112011-lidove-misie-na-valasku

P. Jiří Šindelář, CSsR & P. Tomasz Waściński, CSsR
Aktualizováno Čtvrtek, 15 Listopad 2012 01:13
 

Komentáře

0 Mashamup 2017-12-13 18:58 #5

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Citovat
0 INW 2012-12-23 20:29 #4

Obnova lidových misií - V loòském roce se v listopadu po 12 letech v našší farnosti konaly Lidové misie, které vedli bratři redemptoristé P. Jiøí Šindeláø, CSsR a P. Tomasz Waœciñski, CSsR. Letos ve dnech 2.- 6. listopadu probìhla s bratry redemptoristy obnova tìchto Lidových misií. Jak zmínil P. Marek, tak jsme již vìdìli co nás èeká a na tuto obnovu byli pøipraveni. Jelikož obnova probíhala v týdnu po Vzpomínce na všechny vìrné zemøelé, tak mše svaté byly hojnì navštìvovány a také doprovodný program se setkával s velkým zájmen. Dìkujeme bratrùm redemptoristùm za chvíle, které strávili v naší farnosti, za jejich kázání a promluvy, že si našli èas k osobním rozhovorùm a svátostem smíøení, ale pøedevím za jejich modlitby.
- INW - http://www.farnostnovyhrozenkov.cz/

Citovat
0 Mu 2012-11-15 20:12 #3

Chvala Kristu. Děkujeme moc za informace a za všechno co pro nas dělate. Myslime na vas a vzpominame v modlidbě. Hezky večer, z pozdravem MU Velke Karlovice.

Citovat
0 Stanislava 2012-10-24 19:29 #2

Posílám Vám krásné pozdravení s poděkováním za to, co pro nás děláte,moc jsem se těšila,jestli náhodou opět nepřijedete na obnovu misií, a mám z toho velkou radost,moc se v mém životě za ten rok změnilo díky Vám.

Citovat
0 Miluše 2012-10-22 20:45 #1

Díky za zasílání informací o Vašem dění ve farnostech a přeji hodně zdraví a Boží požehnání Miluše R.

Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód Obnovit

Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

P1010157-4
DSC_0299
Masuvky201104
P1010029-25
DSC_0355