Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


N. Hrozenkov, Karolinka 2.-6.11.2012: Obnova lidových misií na Valašsku – zpráva, foto PDF Tisk Email
Pondělí, 22 Říjen 2012 13:37
obnNovHrozSe zdejšími farníky a jejich duchovním správcem P. Markem Poláčikem, SVD, jsme se celkem dobře poznali již v minulém roce během lidových misií. Pro zdejší věřící tak nebylo žádným velkým překvapením konání tzv. „obnovy lidových misií“, která obvykle rok po misiích následuje. Celá akce probíhala na začátku listopadu, v „dušičkových“ dnech. Dle ústního podání farníků to bylo vítané ztišení i povzbuzení na cestě života a víry. Chvála tobě Pane!:)  

Malá statistika

N. Hrozenkov

Karolinka

Počet obyvatel celkem

2817

2948

Nedělní bohoslužby

ca 250

ca 100

Ranní program

35-75

Večerní program

55-85

30-55

Katecheze pro mládež

10

Katecheze pro manžele

36

18

Teol. přednáška, diskuse

26

Promítání filmu

16

Svátost smíření

65

37

Svátost pomazání nemocných

69

45

Návštěvy nemocných

2

-


Fotogalerie 2012:
http://www.lidovemisie.cz/cs/fotogalerie/obnova-misii/gallery/152

Misie v r. 2011:
http://www.lidovemisie.cz/cs/lidove-misie/zpravy-z-misii-mainmenu-25/47-zpravy-z-roku-2011/352-novy-hrozenkov-karolinka-12-20112011-lidove-misie-na-valasku  

P.S. Zprávy a statistiky je třeba chápat jako osobní svědectví misionářů, ne jako celkové hodnocení farnosti. A jak jste prožívali duchovní obnovu Vy? Budeme rádi, když svůj komentář vložíte na konec článku nebo nám jej zašlete na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

P. Jiří Šindelář, CSsR
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Související články:

N. Hrozenkov, Karolinka 2.-6.2012: Připravujeme obnovu misií na Valašsku

Milí přátelé, uplynul zhruba rok od doby, kdy ve Vaší farnosti proběhly lidové misie. Jaké ovoce přinesla tato duchovní obnova ve Vašem životě? Mnozí z Vás se v oněch dnech přiblížili více k Bohu a poznali, „jak dobrý je Pán“. Naše předsevzetí a radost z víry však mohou časem vyprchat, proto pořádáme ve Vaší farnosti ještě tzv. OBNOVU LIDOVÝCH MISIÍ. 
Tyto dny Vám mají pomoci k tomu, aby jste svůj život zakotvili ještě pevněji v Bohu. Zkuste pozvat k duchovní obnově i své blízké, kteří si v minulém roce nenašli na lidové misie čas. Oslovte rovněž lidi, kteří svoje štěstí, lásku či smysl života teprve hledají. Podejte pomocnou ruku těm, kteří se již od dobrého Boha vzdálili. Zahrňte je všechny do svých modliteb.
Nabízíme Vám další vzájemná setkání a poznávání milujícího, učícího, věrného i spravedlivého Ježíše Krista.

NOVÝ HROZENKOV


PÁTEK

2.11.

17.00

Svátost smíření

18.00

„OČISTEC A ŽIVOT VĚČNÝ“, mše sv. a pobožnost na hřbitově

19.45

Setkání pro mladé lidi

SOBOTA

3.11.

8.00

Svátost smíření, škola modlitby

8.30

„PEKLO – ODMÍTNUTÁ SPÁSA“, mše sv.

17.00

Svátost smíření

18.00

„KŘESŤANSKÁ RODINA“, mše sv.

19.00

Katecheze pro manžele a další zájemce

NEDĚLE

4.11.

9.15

„O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ“, mše sv.

11.00

„O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ“, mše sv.

15.00

Teologická přednáška: „Osudy dětí, které umírají bez křtu“

16.00

Promítání filmu (45 min.), poté beseda na volné téma

PONDĚLÍ

5.11.

8.00

Svátost smíření, škola modlitby

8.30

„MŮŽEME SE JEŠTĚ ZMĚNIT?“, mše sv.

17.00

Svátost smíření

18.00

„SVĚTLO A SÍLA SVÁTOSTÍ“, mše sv.

ÚTERÝ

6.11.

8.00

Svátost smíření, škola modlitby

8.30

„STÁŘÍ“, mše sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných

17.00

Svátost smíření

18.00

„MÁ VÍRA“, mše sv. a závěr obnovy misií

 

KAROLINKA


PÁTEK

2.11.

17.00

Svátost smíření

18.00

„OČISTEC A ŽIVOT VĚČNÝ“, zahájení, mše sv.

19.45

Setkání pro mladé lidi - Hrozenkov

SOBOTA

3.11.

17.00

Svátost smíření

18.00

„KŘESŤANSKÁ RODINA“, mše sv.

19.00

Katecheze pro manžele a další zájemce

NEDĚLE

4.11.

7.30

„O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ“, mše sv.

15.00

Teologická přednáška: „Osudy dětí, které umírají bez křtu“ - Hrozenkov

16.00

Promítání filmu (45 min), poté beseda na volné téma - Hrozenkov

PONDĚLÍ

5.11.

17.00

Svátost smíření

18.00

„MŮŽEME SE JEŠTĚ ZMĚNIT?“, mše sv.

ÚTERÝ

6.11.

17.00

Svátost smíření

18.00

„MÁ VÍRA“, mše sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných a závěr obnovy misií

 
Copiosa apud Eum redemptio“  (Ž 130,7)  „Hojné je u Něho vykoupení“

Srdečně zveme k účasti i věřící z okolních farností.

Připomínáme si lidové misie, které zde proběhly v roce 2011:

http://www.lidovemisie.cz/cs/lidove-misie/zpravy-z-misii-mainmenu-25/47-zpravy-z-roku-2011/352-novy-hrozenkov-karolinka-12-20112011-lidove-misie-na-valasku

P. Jiří Šindelář, CSsR & P. Tomasz Waściński, CSsR
Aktualizováno Čtvrtek, 15 Listopad 2012 01:13
 
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

Mogilno2010 023-1
MisieTrebovice2011109
MisieTrebovice2011159
P1010086-10
P1010025-3
P1090927