Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


Vranov u Brna, Lelekovice 29.9.-7.10.2012: Lidové misie na známém poutním místě - zpráva, foto PDF Tisk Email
Pondělí, 01 Říjen 2012 11:22
misieVranovDuchovní správce farnosti a poutního místa Vranov u Brna a farnosti Lelekovice, P. Karel Hanslík, člen řádu paulánů, pozval misijní skupinu redemptoristů z Tasovic u Znojma, aby na závěr poutního období vedli celotýdenní duchovní obnovu pro farníky i poutníky. Duchovní program vedli P. Tomasz Waściński a P. Jiří Šindelář. 
Během misií jsme poznali, že zdejší farníci jsou formovaní převážně mnišskou spiritualitou řádu paulánů a duchovním programem poutního místa Vranov. „Je to všechno někdy docela náročné“, ... bylo slyšet z úst některých farníků, ale takový už bývá úděl věřících i na jiných Bohem požehnaných místech. Pro nás jako misionáře bylo naopak velmi zajímavé strávit týden v komunitě paulánů. Společné modlitby, rozhovory, spolupráce i bratrské přijetí v komunitě nás velmi obohatilo. 
Věřím, že na druhou stranu i bratři pauláni spolu se svými farníky byli obohaceni prostřednictvím našeho charismatu, který se projevuje právě vedením lidových misií v našich farnostech.

Průběh misií dokumentuje malá statistika a fotogalerie:

Malá statistika

Vranov (mimo poutníky)

Lelekovice

Počet obyvatel celkem

592

1370

Nedělní bohoslužby

50-70

80-100

Ranní program misií

12-20

18-22

Večerní program misií

25-50

30-45

Katecheze pro ženy

38

15

Katecheze pro muže

22

16

První setkání pro mládež

15

11

Druhé setkání pro mládež

1

-

Děti 6.-9. tř.

-

10

Děti 1.-5. tř.

1

12

Svátost smíření

21

30

Svátost pomazání nemocných

11

12

Obnova manželských slibů

13 párů

10 párů

Návštěvy nemocných

1

2

Promítání filmu

10

-

 

Fotogalerie: http://www.lidovemisie.cz/cs/fotogalerie/misie/gallery/151

„Misijní běh“ Petra Kaňovského: http://www.kanovsky.cz/misijnibeh/

Pozn.: Zprávu je třeba chápat jako osobní svědectví misionářů, ne jako celkové hodnocení farnosti. A jak prožívali lidové misie samotní účastníci? Budeme rádi, když svůj komentář vložíte na konec článku nebo jej zašlete e-mailem na naši adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

P. Jiří Šindelář, CSsR
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


 Program lidových misií, který probíhal ve farnostech: 


Vranov u Brna 29. 9. - 7. 10. 2012

SOBOTA

18.00

Zahájení lidových misií - mše sv. s misijní promluvou

NEDĚLE

 

8.00

„JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“ - mše sv. s misijní promluvou

9.30

„JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“ - mše sv. s misijní promluvou

10.30

„Dvěma pánům nelze sloužit“ – I. setkání pro mladé lidi

11.00

„JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“ - mše sv. s misijní promluvou

16.00

„Zadáno pro ženy“ - katecheze

 

PONDĚLÍ 

8.30

Škola modlitby pro každého

9.00

„HŘÍCH ČLOVĚKA A…“ - mše sv. s misijní promluvou

16.00

„Zadáno pro děti“ (1.-9. tř.) – setkání s misionáři

18.30

Škola modlitby pro každého

19.00

„ …SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU“ - mše sv. s misijní promluvou

20.00

„Zadáno pro muže“ - katecheze

ÚTERÝ 

18.30

Škola modlitby

19.00

„MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ“ - mše sv., obětovaná na smír

20.00

„O zpovědi, jako o svátosti smíření“ - katecheze

STŘEDA 

 8.30

Příležitost ke zpovědi, škola modlitby

 9.00

„O CÍRKVI“ - mše sv. s misijní promluvou

18.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

19.00

„O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA“ - mše sv. s mis. proml.

20.00

„Beseda s misionáři“ - odpovědi na dotazy z misijní ankety

ČTVRTEK 

18.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

19.00

„EUCHARISTICKÁ SLAVNOST“ - mše sv., na závěr adorace

PÁTEK 

 8.30

Příležitost ke zpovědi, škola modlitby

 9.00

„POMOC V UTRPENÍ“ - mše sv. s pomazáním nemocných

18.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

19.00

„BÝT SVĚTLEM A SOLÍ“ - mše sv., doprovází místní schola

20.00

„Láska, vztahy, povolání“ – II. setkání pro mladé lidi

SOBOTA 

10.30

Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci, zpovídání

11.00

„PANNA MARIA“ – mše sv. s misijní promluvou

18.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

19.00

„MĚJTE LÁSKU!“ - mše sv. s obnovou manželských slibů

20.30

Pozvánka na dobrý film (138 min.)

NEDĚLE 

 8.00

„KRISTŮV KŘÍŽ“ - mše sv. s misijní promluvou

9.30

„KRISTŮV KŘÍŽ“ - mše sv. s misijní promluvou

11.00

„KRISTŮV KŘÍŽ“ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení misijního kříže a devocionálií, závěr lidových misií

 

Lelekovice 30. 9. – 7. 10. 2012

NEDĚLE

9.30

„JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“ - mše sv. s misijní promluvou

10.30

„Dvěma pánům nelze sloužit“ – I. setkání pro mladé lidi

14.00

„Zadáno pro ženy“ - katecheze

PONDĚLÍ 

18.30

Škola modlitby pro každého

19.00

„HŘÍCH ČLOVĚKA A SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU“ - mše sv.

20.00

„Zadáno pro muže“ - katecheze

ÚTERÝ 

8.30

Škola modlitby pro každého

9.00

„OBRÁCENÍ A POKÁNÍ“ – mše sv. s misijní promluvou

17.00

 „Zadáno pro děti“ (1.-9. tř.) – setkání s misionáři

18.30

Škola modlitby pro každého

19.00

„MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ“ - mše sv., obětovaná za usmíření v rodinách a mezi lidmi

20.00

„O zpovědi, jako o svátosti smíření“ - katecheze

STŘEDA 

18.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

19.00

„O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA“ - mše sv. s mis. proml.

20.00

„Beseda s misionáři“ - odpovědi na dotazy z misijní ankety

ČTVRTEK 

8.30

Příležitost ke zpovědi, škola modlitby

9.00

„BIBLE – SLOVO OD BOHA“ – mše sv. s misijní promluvou

 18.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

19.00

„EUCHARISTICKÁ SLAVNOST“ - mše sv., na závěr adorace

PÁTEK 

18.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

19.00

„POMOC V UTRPENÍ“ - mše sv. s pomazáním nemocných

SOBOTA 

8.30

Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci, zpověď

9.00

„PANNA MARIA“ – mše sv. s misijní promluvou

 18.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

 19.00

„MĚJTE LÁSKU!“ - mše sv. s obnovou manželských slibů

NEDĚLE 9.30

„KRISTŮV KŘÍŽ“ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení misijního kříže a devocionálií, závěr lidových misií

 
Copiosa apud Eum redemptio“  (Ž 130,7)  „Hojné je u Něho vykoupení“

  • Během misijního týdne se ruší všechny ostatní aktivity ve farnosti, soustředíme se hlavně na duchovní obnovu.
  • Během misií navštívíme nemocné v domácnostech. Prosíme farníky, aby o možnosti návštěv v domácnosti promluvili se svými sousedy a známými.
  • Z lidových misií může být pořízen videozáznam, fotografie ať dělá pouze jeden člověk. Prosíme, nepořizujte během misií vlastní zvukové nahrávky.
  • Uvítáme spolupráci pěveckého sboru, scholy apod.
P. Jiří Šindelář, CSsR
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Aktualizováno Pondělí, 22 Říjen 2012 15:46
 
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

DobraticeObn201107
IMG_0726
MoutniceTesany2013OBN051
rosice092
MoutniceTesany2013OBN064
MoutniceTesany2013OBN129