Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


Rosice, Omice, Neslovice 9.-16.9.2012: Lidové misie aneb rosa nebeského požehnání nad Rosicemi:-) PDF Tisk Email
Čtvrtek, 23 Srpen 2012 08:39
rosiceNikdo z nás v Rosicích donedávna nezažil lidové misie, neboť ty poslední se konaly v roce 1912. Byli jsme tedy prosti všech předsudků a falešných představ a prostě jen očekávali: Co přinesou misie po sto letech?
Po týdnu misií – nabytém programu setkávání ve víře, kulturními akcemi, různými úkony vyjadřující naši touhu po opravdové lásce, zamyšlením nad údělem člověka a také rozkrytí křesťanské naděje – po týdnu zaobírání se duchovními věcmi v jejich ucelenosti, mohu s  odvahou stručně říci co byly misie v Rosicích: týden rosy nebeského požehnání!
Měl jsem radost z pěkné účasti během celých misií, což nám všem dává radostnou naději na plody víry, které jsou ještě před námi. Díky všem, včetně redakce Rosy, kdo pomohli k pokojnému průběhu misií. Misionáři – P. Tomáš Wascinski a P. Jiří Šindelář přislíbili opětovné zavítání mezi nás po jednom či dvou letech s kratší duchovní obnovou po misiích. Viditelným završením duchovní obnovy bývá postavení misijního kříže symbolu víry, vrcholného Božího slitování a lásky k nám lidem. Tento kříž má být nejen hezkou vzpomínkou na krásné prožité chvíle pro nás věřící, ale i výzvou všem lidem dobré vůle.

P. Mgr. Ing. Jan Klíma, farář rosický.

Průběh misií v rosické farnosti a okolí dokumentuje i malá statistika a bohatá fotogalerie:

Malá statistika

Rosice

Omice

Neslovice

Počet obyvatel celkem

5535 

656

843 

Nedělní bohoslužby

130-140

30-45

45-65

Ranní program misií

25-60

-

-

Večerní program misií

50-75

15-28

20-35

Katecheze pro ženy

53

-

-

Katecheze pro muže

24

-

-

První setkání pro mládež

15

-

-

Druhé setkání pro mládež

25

-

-

Děti 6.-9. tř.

11

 

 

Děti 1.-5. tř.

12

-

-

Svátost smíření

58

8

13

Svátost pomazání nemocných

41

-

23

Obnova manželských slibů

16 párů

3 páry

-

Návštěvy nemocných

3

1

2

Koncert Rajhr. pěv. sboru

70

-

-

Muzikál „Tarsan“

80

-

-

Promítání filmu

40

-

-

 
Fotogalerie: http://www.lidovemisie.cz/cs/fotogalerie/misie/gallery/150

„Misijní běh“ Petra Kaňovského: http://www.kanovsky.cz/misijnibeh/index3.htm


P. Jiří Šindelář, CSsR
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Související texty:

Pozvánka - Rosice, Omice, Neslovice 8.-16.9.2012: Připravujeme lidové misie na okraji hornického kraje


První lidové misie po prázdninách nás zavedou do farnosti Rosice u Brna, do Omic a do Neslovic. Farnosti, které spravuje P. Jan Klíma, se nachází asi 15km od Brna na okraji hornického kraje. Dobrá příprava farností na lidové misie spočívá především v modlitbě a v sestavení vhodného duchovního programu pro věřící. Obojí se zatím daří a tak se těšíme na setkání s farníky a vyprošujeme všem účastníkům misií hojnost Božího požehnání.

Duchovní program misií:

Zastávka - kostel

SOBOTA

8.9.

17.30

Zahájení lidových misií - mše sv. s misijní promluvou

Rosice - farní kostel sv. Martina

NEDĚLE

9.9.

7.45

„JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“ - mše sv. s misijní promluvou

15.00

„Dvěma pánům nelze sloužit“ – I. setkání pro mladé lidi

16.00

„Zadáno pro ženy“ - katecheze

 

PONDĚLÍ

10.9.

 

8.00

Škola modlitby

8.30

„HŘÍCH ČLOVĚKA A…“ - mše sv. s misijní promluvou

16.30

 „Zadáno pro děti (1.-9. tř.)“ – setkání s misionáři

18.00

Škola modlitby

18.30

„ …SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU“ - mše sv. s misijní promluvou

19.30

„Zadáno pro muže“ - katecheze

ÚTERÝ

11.9.

8.00

Škola modlitby

8.30

„OBRÁCENÍ A POKÁNÍ“ – mše sv. s misijní promluvou

18.00

Škola modlitby

18.30

„MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ“ - mše sv., obětovaná na smír

19.30

„O zpovědi, jako o svátosti smíření“ - katecheze

STŘEDA

12.9.

 8.00

Příležitost ke zpovědi, škola modlitby

 8.30

„O CÍRKVI“ - mše sv. s misijní promluvou

18.00

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.30

„O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA“ - mše sv. s mis. proml.

19.30

„Beseda s misionáři“ - odpovědi na dotazy z misijní ankety

ČTVRTEK

13.9.

8.00

Příležitost ke zpovědi, škola modlitby

8.30

„BIBLE – SLOVO OD BOHA“ – mše sv. s misijní promluvou

18.00

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.30

„EUCHARISTICKÁ SLAVNOST“ - mše sv., na závěr adorace

PÁTEK

14.9.

 8.00

Příležitost ke zpovědi, škola modlitby

 8.30

„POMOC V UTRPENÍ“ - mše sv. s pomazáním nemocných

18.00

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.30

„BÝT SVĚTLEM A SOLÍ“ - mše sv., doprovází místní schola

19.30

„Láska, vztahy, povolání“ – II. setkání pro mladé lidi

SOBOTA

15.9.

8.00

zpověď, Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci

8.30

„PANNA MARIA“ – mše sv. s misijní promluvou

18.00

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.30

„MĚJTE LÁSKU!“ - mše sv. s obnovou manželských slibů

19.30

Pozvánka na dobrý film (138 min.)

NEDĚLE

16.9.

7.45

„KRISTŮV KŘÍŽ“ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení misijního kříže a závěr lidových misií

Omice - kostel

NEDĚLE

9.9.

9.30

„JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“ - mše sv. s misijní promluvou

ÚTERÝ

11.9.

18.00

Škola modlitby

18.30

„MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ“ - mše sv., obětovaná za usmíření v rodinách a mezi lidmi

19.00

„O zpovědi, jako o svátosti smíření“ - katecheze

ČTVRTEK

13.9.

 18.00

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.30

„EUCHARISTICKÁ SLAVNOST“ - mše sv., na závěr adorace

SOBOTA

15.9.

 18.00

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

 18.30

„MĚJTE LÁSKU!“ - mše sv. s obnovou manželských slibů

NEDĚLE

16.9.

9.30

„KRISTŮV KŘÍŽ“ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení misijních křížků a závěr lidových misií

Neslovice - kostel

NEDĚLE

9.9.

11.00

„JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“ - mše sv. s misijní promluvou

PONDĚLÍ

10.9.

18.00

Škola modlitby

18.30

„HŘÍCH ČLOVĚKA A SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU“ - mše sv.

STŘEDA

12.9.

18.00

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.30

„O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA“ - mše sv. s mis. proml.

19.30

„Beseda s misionáři“ - odpovědi na dotazy z misijní ankety

PÁTEK

14.9.

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.00

„POMOC V UTRPENÍ“ - mše sv. s pomazáním nemocných

NEDĚLE

16.9.

11.00

„KRISTŮV KŘÍŽ“ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení misijních křížků a závěr lidových misií

 
  • Během misijního týdne se ruší všechny ostatní aktivity ve farnostech, soustředíme se hlavně na duchovní obnovu.
  • Během misií navštívíme nemocné v domácnostech. Prosíme farníky, aby o možnosti návštěv v domácnosti promluvili se svými sousedy a známými.
  • Z lidových misií může být pořízen videozáznam, fotografie ať dělá pouze jeden člověk. Prosíme, nepořizujte během misií vlastní zvukové nahrávky.
  • Uvítáme spolupráci pěveckého sboru, scholy apod.
 
Tasovice, 23.8.2012
P. Jiří Šindelář, CSsR
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Aktualizováno Čtvrtek, 04 Říjen 2012 21:25
 
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

MoutniceTesany2013OBN090
P8070582
RHH062
P1010013-3
misieVMto26.4.-4.5.2008 030
P1010052-3