Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


11.10.-19.10.2003 Olomouc - sv.Michal (misie) PDF Tisk Email
Sobota, 19 Leden 2008 12:40
Sv. Michal je farnost v centru Olomouce, hned vedle kněžského semináře. Jako farář zde působí P. Antoním Basler, který je zároveň kancléřem na olo­mouckém arcibis­kupství. Nedělní účast na bohoslužbách u sv. Michala je přibližně 120 lidí.

Misie v této farnosti začaly po ob­vyklé přípravě. Zúčastnili se jich P. Šinde­lář, P. Waściński a poprvé také náš boho­slovec Jiří Ondovčák.

Dopoledního programu se pravi­delně účastnilo zhruba 30 lidí, odpoledne přicházelo asi 50 věřících. Stavovských katechezí využilo přibližně 30 žen a 25 mužů. Na setkání s mládeží přišla jen 4 děvčata (mládež se schází převážně v kostele u dominikánů) a na setkání s dětmi bylo asi 15 kluků a děvčat. Svátost pomazání nemocných přijalo 27 věřících a příležitost ke svátosti smíření využilo cca 70 lidí.

Z pohledu této statistiky statistiky se zdá, že věřící z okolních farností, kterých je v centru Olomouce asi pět, těchto misijních dnů u sv. Michala příliš nevyužívali. Přesto jsme byli - jako misionáři - celý čas plně využiti. Lidé nás zvali k sobě do rodin, přáli si osobní rozhovory a tak i mimo kostel využívali naší přítomnosti. Pan farář Antonín Basler bojuje na několika frontách současně. Kromě povinností spojených s úřadem kancléře a duchovní správou u sv. Michala má na starosti ještě další dvě far­nosti, takže byl rád, že jsme jej v něčem alespoň na chvíli zastoupili. Výborně si na misiích vedl i náš bohoslovec Jirka Ondov­čák. Denně vedl v kostele školu modlitby, měl dvě setkání s dětmi a dvě s mládeží, spolupracoval během mší sv. a misijních slavností, vedl novénu k P. Marii MUP a byl nám všem (i farníkům) příjemným společníkem.

P. Tomáš oslovoval věřící svým osobitým způsobem - nekonformním a přátelským vystupováním - především jako kazatel, zpovědník i veselý společník. Během našich misií se snažíme prezentovat také naše poutní místo Králíky a zveme lidi k nám na pouť i na rekreaci.

Lidové misie u sv. Michala v Olomouci byly naší první misií v typicky městské farnosti. Na počátku jsem měl tro­chu obavy, jak bude naše působení lidmi přijato. Ale zbytečně, bylo to jako všude jinde - tedy Bohem požehnané. Mám radost, že misie vedené v duchu sv. Alfonse mají co říci i lidem ve farnosti, jakou je sv. Michal. Těší nás také zájem mladých lidí a rodin s dětmi, kteří by s námi rádi navázali další kontakty.


P.Jiří Šindelář

 
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

IMG_7485
P1010151-7
11-4
PC094655
MoutniceTesany2012049