Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


21.2.-29.2.2004 Dřevohostice, Blazice, Pavlovice a Radslavice (misie) PDF Tisk Email
Úterý, 22 Leden 2008 11:38
Třetí misie v tomto roce nás zavedly na Moravu do blízkosti sv. Hostýna a byla to zatím naše největší akce. Zdejšímu duchovnímu správci (P. Artur Górka) velmi záleželo na tom, aby žádná z jeho farností nepřišla zkrátka. Pokusili jsme se tedy vykonat naši duchovní obnovu ve všech čtyřech kostelech.

Do této mimořádné práce se zapojilo celkem pět našich spolubratří: dva kněží - P. Šindelář a P. Waściński, dva bohoslovci Petr Beneš a Roman Janáč a poprvé i náš řeholní bratr Zbyněk Švehla.

Tyto misie nám všem daly pořádně zabrat a místy jsme se nevyhnuli ani drobným improvizacím, ale sám za sebe mohu říci, že to všechno stálo za námahu. Program misií probíhal v každém kostele dopoledne i večer. Rozdělili jsme se do dvou skupin, z nichž každá měla k dispozici auto a takto jme po celých devět dní objížděly farnosti, které nám P. Górka svěřil. Přitom se obě skupiny ve farnostech pravidelně střídaly. Každodenní účast farníků na programu misií byla vysoká. Zhruba 60% věřících z každé farnosti tak využilo příležitosti udělat něco pro svůj vztah k Bohu.

Kromě tradičního programu pro věřící, jenž probíhal v kostelech či na farách, se nám podařilo ještě několik dalších věcí. Postarali se o to především naši bohoslovci. Dostali jsme se například na návštěvu do výchovného ústavu pro mládež ve věku zhruba 16 - 17 let. Setkání těmito mladými lidmi vedl náš bohoslovec Petr a pomáhali mu Roman a Zbyněk. Petr s Romanem si poté domluvili ještě návštěvu v ústavu pro psychicky postižené lidi. Neúnavný Petr si nadto ještě našel čas, aby společně s panem farářem či paní katechetkou navštěvoval školy a v rámci vyučování náboženství vedl program pro děti.

Mile mne překvapil i náš bratr Zbyněk, který se s velkým zájmem účastnil celých misií. Od rodičů si půjčil auto a stal se tak jedním z našich šoférů, osvědčil se i jako ministrant a zábavný společník. Nevyhýbal se ani kontaktům s lidmi, besedoval s mládeží ve výchovném ústavu, mluvil o svém povolání řeholního bratra během setkání s farníky apod.

Zpestřením těchto misií bylo vystoupení scholy mladých lidí z Frýdku, kteří sem přijeli zazpívat již známou křížovou cestu, převzatou do našich spolubratří z Polska.

Po celý čas misií jsme využívali pohostinnosti pana faráře a jeho spolupracovníků, kteří nám vytvořili velmi dobré podmínky pro naši práci. Bydleli jsme pěkně v soukromí malého rekreačního domku hned vedle fary a o naše žaludky se staraly snad ty nejlepší kuchařky z Dřevohostic.

Z celé akce jsme pořídili i množství neopakovatelných obrázků. Ty však záhadným způsobem zmizely z našeho fotoaparátu (zůstalo jen pár snímků z posledního dne z Blazic), a tak nezbývá, než učinit to, co dělala Panna Maria a „uchovávat to vše ve svém srdci".


Dřevohostice: Obec mající něco málo přes 1500 obyvatel. Nedělní bohoslužby zde pravidelně navštěvuje 160 - 200 věřících. Během misií se dopoledního programu účastnilo vždy 50-60 farníků, večer přicházelo 60 - 120 věřících. Svých katechezí využilo zhruba 65 žen, 25 mužů a 40 mladých lidí (včetně mládeže z Blazic). Ke svátosti smíření zde přistoupilo přibližně 90 věřících. Radost nám tu mimo jiné udělalo i spoustu šikovných ministrantů a místní schola.

Blazice: Obec mající něco málo přes 200 obyvatel. Nedělních bohoslužeb se zúčastňuje 70-80 věřících. Dopoledního misijního programu se účastnilo 20-35 věřících, odpoledne přicházelo 40-60 farníků. Stavovských katechezí zde využilo 32 žen a 10 mužů. Ke svátosti smíření přistoupilo asi 50 věřících. V této farnosti trochu chyběli mladí lidé, ale téměř všichni zde mají svůj kostel velmi rádi a byli za misie vděční. Problém byl snad jen se zpovídáním kvůli nedostatku soukromí.

Pavlovice: Obec mající necelých 800 obyvatel. Nedělní bohoslužby zde navštěvuje zhruba 150 lidí. Misijního programu se účastnilo dopoledne 20-35 farníků, večer přicházelo 50-80 lidí. Svých stavovských katechezí využilo 27 žen, 10 mužů a 15 mladých lidí (společně s Radslavicemi). Ke svátosti smíření přistoupilo asi 55 věřících. Také zde se ukázal problém s nedostatkem soukromí a kulturou zpovídání, což pociťují zvláště mladí lidé. Jinak i tady se misie vydařily po všech stránkách.

Radslavice: Obec mající necelých 1000 obyvatel. Nedělní bohoslužby tu navštěvuje asi 90 lidí. Během misií se dopoledního programu účastnilo 20-25 farníků, odpoledne přicházelo 30-50 věřících. Svých katechezí se zde zúčastnilo 26 žen a 21 mužů. Svátosti smíření využilo asi 50 věřících. Také zde byl malý problém se soukromím během zpovídání. Celkově se však i tady misie vydařily a lidé byli za tuto duchovní obnovu vděčni.


P.Jiří Šindelář


 
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

P1090871
MoutniceTesany2013OBN007
P1010029-9
P1010034-11
MoutniceTesany2013OBN022
ZarosiceLovcice2011019