Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


8.1.-16.1.2005 Blovice (misie) PDF Tisk Email
Úterý, 15 Leden 2008 21:16
Blovice jsou klasickým maloměstem na západě Čech, s přilehlými vesničkami mají necelých 4000 obyvatel a nedělní bohoslužby ve farním kostele navštěvuje zpravidla 70 věřících. Nápad uspořádat lidové misie v Blovicích (v mém rodišti) se zrodil, když jsem jednou v zimě přijel domů na dovolenou.

Moc se mi líbilo, jak se farníci místo v promrzlém kostele, schází ke společné modlitbě ve vytopeném farním sále. Příjemné prostředí farního sálu v naší farnosti mě tedy přivedlo na myšlenku uspořádat pro zdejší věřící duchovní obnovu a místní duchovní správce P. Josef Šťastný rád souhlasil.

Pro vekou vzdálenost od našeho kláštera v Králíkách jsme se domluvili s P. Josefem, že přípravu farnosti na misie si vezme na starost on sám a do farnosti jsem přijel teprve několik dní před zahájením misií. Původně jsem si myslel, že misie vykonám sám v rámci „dovolené", ale nakonec jsem byl rád, když po několika dnech přijel i spolubratr P. Tomasz Waściński. Měli jsme oba dva co dělat. Věřících jsme zde ve srovnání s jinými farnostmi neměli mnoho, zhruba 10 - 20 dopoledne a 20 - 35 večer, ale skoro každý den jsme vyjížděli na pastorační návštěvy do různých zařízení jako jsou domovy důchodců, pečovatelské domy či léčebny dlouhodobě nemocných. Těchto zařízení má P. Josef ve své správě asi pět. K tomu můžeme přidat i řadu problémů, jež mají místní lidé (především velká rozvodovost, celková dezorientace po stránce duchovních hodnot a množství kostelů kde není léta kněz) a vyjde z toho dost práce i pro dva misionáře najednou.

Z programu misií se asi nejvíce vydařila katecheze pro ženy, kterých přišlo celkem 30, horší to bylo s muži (10) a ještě slabší s mládeží (4). Příležitosti ke svátosti smíření využilo ca 35 věřících a společně udělovanou svátost pomazání nemocných přijalo ca 20 farníků. Na závěr misií nás přijel povzbudit i pan biskup František Radkovský, který během nedělních bohoslužeb slavnostně zakončil duchovní obnovu blovické farnosti.

Osobně mám z našeho působení v Blovicích dobrý pocit. Myslím, že jsme s P. Tomášem nevážili tu dalekou cestu nadarmo. Budu si dlouho pamatovat vděčnost farníků i přátelské a pohostinné zázemí, které jsme našli na faře u zdejšího duchovního správce P. Josefa.


P. Jiří Šindelář

 
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

BrnoKomarov2012 136
DobraticeVojkovice2009030
DSC_1205
P1010073-4
Oprava střechy kostela.03072013
MoutniceTesany2013OBN091