Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


Kdo jsme? PDF Tisk Email

Založení misijní kongregace

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, založená svatým Alfonsem Maria di Liguori roku 1732, je řeholní, misionářský, klerikální institut papežského práva a rozličných ritů, jehož cílem je „následovat příklad Spasitele Ježíše Krista hlásáním Božího slova chudým, jak sám o sobě řekl: „Poslal mě hlásat evangelium chudým“ (Lk 4,18).


Misijní společenství

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Congregatio Sanctissimi Redemptoris – CSsR) spojuje kněze, jáhny i laiky, kteří spolupracují v bratrském společenství a v plnění téhož poslání doma i venku. Ti všichni, společně i jednotlivě, následováním příkladu Ježíše Krista, se chtějí stát evangelním kvasem ve světě.


Misijní skupina v ČR

Během provinciální kapituly Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristů v březnu roku 2002 se shromáždění členové Pražské provincie redemptoristů shodli na nutnosti obnovení své tradiční misijní činnosti. Zavázali tedy nové vedení provincie k vytvoření samostatné misijní skupiny, která by se věnovala lidovým misiím ve farnostech.

V otázce prvního působiště misijní skupiny byly navrhnuty dvě možnosti: Králíky a Tasovice. Po představení obou variant zvítězil návrh P. Groze, CSsR umístit misijní skupinu do kláštera na poutním místě v Králíkách. Ve prospěch Králík rozhodla především skutečnost, že zde není farní správa, která by mohla budoucí misionáře omezovat v jejich působení. Druhou věcí, která ovlivnila výběr tohoto místa, byla prosba královéhradeckého biskupa Mons. Dominika Duky OP, aby toto místo nezůstalo opuštěné (po odchodu sester z Kongregace Neposkvrněného Početí Panny Marie). Zároveň pan biskup učinil velkorysou nabídku a přislíbil zaměstnat dva misionáře jako kaplany na tomto místě. Šlo o spojení práce lidových misionářů s výpomocí na poutním místě. Základní idea ohledně působení misijní skupiny na Králíkách tedy byla: „V poutní sezóně se věnovat poutníkům a mimo ni lidovým misiím a obnovám ve farnostech“.

Úkolu obnovy misijní činnosti Pražské provincie redemptoristů se ujal nově zvolený provinciál P. Stanislav Přibyl, CSsR, který pro potřeby lidových misií vyčlenil P. Krzysztofa Strzelczyka, CSsR a P. Jiřího Šindeláře, CSsR. Tímto byl položen základ misijní skupiny na Hoře Matky Boží v Králíkách.
Velká rošáda

K 1.7.2003 nastala ve složení misijní dvojice změna. P. Krzysztof odešel na vlastní žádost jako kaplan zpět do Frýdku. Na místo něj se na Králíkách objevil P. „fešák“ - Tomasz Waściński CSsR.

 

jako JED

P. Tomáš je členem Waršavské provincie redemptoristů. Vystudoval teologii v polském Tuchově a zhruba dva roky působil v pastoraci v Polsku. V létě 1997 přišel na výpomoc do pražské provincie redemptoristů. Krátce působil jako kaplan v Tasovicích, potom 6 let jako farář ve Frýdku. Poté pocítil potřebu změnit prostředí a na vlastní žádost přešel do misijní komunity na Králíkách. Vedením misijní skupiny byl pověřen P. Šindelář.

jako OTEC

jako MED

 

V tomto základním složení působí misijní skupina až do dnešního dne (3.12.2007).

Velká změna
nastala poté, co se vedení provincie rozhodlo přeložit misijní skupinu z kláštera v Králíkách na druhý konec republiky do Tasovic u Znojma. Oba stávající misionáři byli k 1.7.2007 přeloženi do uvolněného kláštera v Tasovicích. Odtud dnes vyjíždí na misie do našich farností. V jejich novém domově zatím chybí komunita spolubratří, která je pro misionáře důležitá nejen z lidského hlediska, ale zároveň představuje i jejich první misii v současném světě. Nějakou dobu lze takto žít, ale asi ne pořád. Řešení situace není v silách misionářů, je v moci Boži a vaší. Prosíme vás tímto o modlitbu a nová povolání do našich prořídlých řad misionářů. "Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, neztvrzujte svá srdce!" A přijďte se podívat mezi nás. Úsměv

 

Misionáři


P. Krzysztof Strzelczyk CSsR, člen Varšavské provincie redemptoristů, * 14.5.1964, ord. 28.5.1995, od 1.8.2002 do 30.6.2003 kaplan a vedoucí misijní skupiny na Hoře Matky Boží v Králíkách, od 1.7.2003 kaplan ve Frýdku.

Vystudoval v semináři redemptoristů v Polském Tuchově. Po vysvěcení na kněze v r. 1995 působil v pastoraci v několika polských domech jako kaplan a katecheta a určitý čas byl odpovědným za misijní skupinu polských bohoslovců „Wschód“. Ve Varšavě vystudoval obor „knihovník, archivář“ a později absolvoval polskou misijní školu (tirocinium) pod vedením P. Josefa Szczeciny CSsR. V roce 1999 se přihlásil jako misionář na pomoc Pražské provincii redemptoristů. Nejprve působil tři roky jako kaplan v naší farnosti ve Frýdku. Po provinciální kapitule Pražské provincie, v březnu 2002, jej nový provinciál P. Stanislav Přibyl CSsR pověřil vedením nově založené misijní skupiny. Do misijní komunity na Králíky přišel 1.8.2002. Po roce misijního působení v našich farnostech se P. Krzysztof ze zdravotních důvodů vrátil zpět do Frýdku, kde dále působí jako kaplan.


sindelar-4
P. Jiří Šindelář CSsR, člen Pražské provincie redemptoristů, * 11.3.1968, ord. 22.6.2002, od 1.7.2002 do 30.6.2007 kaplan a misionář na Hoře Matky Boží v Králíkách, od 1.7.2007 kaplan v klášteře redemptoristů v Tasovicích u Znojma, odpovědný za chod lidových misií, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 732 961 694.

Vystudoval v semináři redemptoristů v Polském Krakowě a Tuchowě. Původním povoláním je stavař-geodet. Do misijní komunity v Králíkách přišel 1.7.2002 jako novokněz, jen několik dní po svém kněžském svěcení. Jeho hlavním posláním bylo konat klasické, devítidenní, duchovní obnovy farností, tzv. lidové misie. Svoje první zkušenosti ohledně lidových misií získával na Slovensku pod vedením zkušeného misionáře P. Zamkovského CSsR, se kterým se účastnil misií v Levoči, Brumově a Rájci (2002) a později ještě obnovy lidových misií, tzv. renovace, opět v Levoči (2003). V současné době tvoří spolu s P. Waścińskim CSsR jádro misijní skupiny. Kromě misijní činnosti vede příležitostně duchovní cvičení pro věřící, tzv. exercicie.tomasz-2P. Tomasz Waściński CSsR, člen Waršavské provincie redemptoristů, * 26.5.1968, ord. 28.5.1995, od 1.7.2003 do 30.6.2007 kaplan a člen misijní skupiny na Hoře Matky Boží v Králíkách, od 1.7.2007 kaplan v klášteře redemptoristů v Tasovicích u Znojma, kde zastává funkci představeného kláštera.

Vystudoval teologii v semináři redemptoristů v Krakowě a Tuchowě. Dva roky působil v pastoraci v Polsku. V létě 1997 přišel na výpomoc do pražské provincie redemptoristů. Krátce působil jako kaplan v Tasovicích, potom 6 let jako farář ve Frýdku. Po létech strávených ve farní správě pocítil potřebu změnit prostředí a na vlastní žádost přešel do misijní komunity na Králíkách. Od roku 2003 koná společně s P. Šindelářem lidové misie ve farnostech po celé naší republice. V rámci konání lidových misií spolu navštíví 15-20 farností ročně.


Laičtí spolupracovníciPetr Kaňovský, * 28.12.1976, od roku 2006 laický spolupracovník misionářů. Na misiích vede školu modlitby a vystupuje v rámci katechezí pro muže, mládež a děti, správce stránek www.lidovemisie.cz, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 732 280 773.
Vystudoval přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor odborná matematika. Ve školním roce 2006/2007 absolovoval 1.ročník teologické fakulty v Bratislavě, obor Základy křesťanské filozofie a katolické teologie, od září 2007 působí jako OSVČ v ekonomické oblasti.

 

 

obnovamisiluechrast02.06_095.jpg
Petr Čapek, * 2.5.1975, od roku 2006 laický spolupracovník misionářů, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel:736281901. Vystudoval pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelství odborných předmětu pro SŠ - obchod a služby a Základy společenských věd, teologickou fakultu UK Praha, obor náboženské vědy, výchovné poradenství pro školní děti a mládež Pedagogická fakulta Hradec Králové. Učí na střední škole v Chrudimi. Od letošního roku se formuje pro duchovní službu ve východním byzantském obřadu k upevnění cyrilometodějské tradice v ČR.Profily, kontakty a fotografie ostatních příležitostných laických spolupracovníků budou zveřejněny po získání jejich souhlasu.

 

Více o misijní Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů na: http://www.cssr.cz/

Aktualizováno Úterý, 07 Červenec 2009 11:58
 
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

Vltava13.-17.7.200926
misieHronovV.Po2.-10.2.2008 068
MisieTrebovice2011025
rosice051
IMG_1226
misieBlovice 092