Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


No pictures in gallery
Pouť svatého Klementa 2015
Vánoční koncert v kostele sv. Klementa M. Hofbauera, 25.12.2014
Česko-rakouské putování 2014
Dyje2014
KSK-hory214
Viden26.1.2014
Pekařská pouť 2014
ZjazdMisjonarzy2014
KostelSvKlementOpravenyInter2013
Oslavy osmdesátin kostela sv. Klementa - Tasovice
Svatoklementské putování.21092013
Dokončení oprav střechy kostela sv. Klementa a posvěcení kříže.30072013
Oprava střechy kostela sv. Klementa Maria Hofbauera v Tasovicích
Pudni vestavba 2
Pudni vestavba 1
Průběh opravy střechy kostela sv. Klementa
Plačící
DyjeOdemykani2013
PoutPekariTasovice2013
Tuchow2013
poutniciGrodno2012-13
Sv.KlementC-Rputovaní2012
VodaCR-2012
ZemanekJanPohreb
TasoviceStrecha2012
Tasovice3Dny SvKlementa2012
Dyje+KSKpraha2012
Tasovice2012OpravaStřechy
Tasovice Pekařská pout 17.3.2012
EvangelizaceKonferPribram2011
Tasovice-PoutSetkaniKMH17.9.2011
PrázdninyTasovice2011
KSK-voda+hory2011
Tuchów 14.-27.7.2011-DuchObnova
Redemptoristé Tasovice 2011 - prace
Opole27.5.2011-Promoce
TasoviceTriduumKMH19.-21.5.2011
PutovaniPoDyji2011
PoutPekariTasovice19.3.2011
KSKprahaPribram25.-27.2.2011
FormacniSetkaniMisionaru26.-28.1.2011
Beh s nadejou BA 16.10.2010
Opole 21.09.2010: Obhajoba doktorátu z teologie
Cesko-rakouskePutovaniTasovice4.9.2010
ZničenýKříž21.8.2010
Prázdninová akce: Soča 2010
Misijní škola - tirocinium - 2009/2010
SvKlementTasovicePekaři15.5.2010
Putování po řece sv. Klementa 24.4.2010
Setkání misionářů - Tuchow 2010
TasoviceC-R-Pout19.9.2009
Vodácké putování - Vltava 13.-17.7.2009
Posvěcení sochy a otevření stezky sv. Klementa 18.7.2009
SilvestrTasovoce2008
Setkání spolupracovníků
Setkání spolupracovníků v Tasovicích
Setkání misionářů
Tuchów 2008
Odemykání Dyje 2008
Odemykání Dyje 2008
TříkrálováSbírka2009
TKS2009
Formační setkání misionářů v Polsku 9.-11.2.2009
bb
No pictures in gallery
Přednáška 15.3.2009 - sv. Klement
zz
Odemykání Dyje 25.4.2009
oo
MládežTasovice1.-3.5.2009
w
DenOtevřenýchDveří3.5.2009
q
Podolínec6.-7.5.2009
a
Plzen8.5.2009
s
Víden20.5.2009
Vídeň 20.5.2009 - poutníci z Tasovic - 100 let svatořečení Klementa Hofbauera
Tasovice21.5.2009
Tasovice 21.5.2009 - mezinárodní pouť - 100 let svatořečení Klementa Hofbauera
Tasovice23.5.2009
Tasovice 23.5.2009 - každoroční pouť farností, pekařů a cukrářů - 100 let svatořečení Klementa Hofbauera 
Tasovice16.6.2009-Den za posvěcení kněží
ji